സൈനിക് സ്കൂൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 – PGT പോസ്റ്റുകൾ | അപേക്ഷിക്കുക

സൈനിക് സ്കൂൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 – PGT പോസ്റ്റുകൾ | അപേക്ഷിക്കുക

 


സൈനിക് സ്കൂൾ അടുത്തിടെ പിജിടി തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് വായിക്കുക. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ വിശദമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പരിശോധിക്കാം, എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം എന്നത് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു…


ഓർഗനൈസേഷൻ : സൈനിക് സ്കൂൾ

വിഭാഗം: തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ജോലികൾ

തസ്തികകളുടെ എണ്ണം: 10

സ്ഥാനം: തിരുപ്പൂർ

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം : ഓഫ്‌ലൈൻ

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:

പിജിടി- കെമിസ്ട്രി

ടിജിടി- രസതന്ത്രം

TGT- നമ്പർ.

ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ട്

ജനറൽ എംപ്ലോയീസ് (MTS)

ബാൻഡ് മാസ്റ്റർ

ആർട്ട് മാസ്റ്റർ

PEM/PTI അല്ലെങ്കിൽ Matron (സ്ത്രീ)

യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ:


പോസ്റ്റിന്റെ പേര്യോഗ്യത
എല്ലാ പോസ്റ്റുകൾക്കുംഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പത്താം ക്ലാസ്, ബാച്ചിലർ ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, ബിഎഡ്, ബിപിഇഡ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ തത്തുല്യമായ യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി:

പോസ്റ്റിന്റെ പേര്പ്രായപരിധി
എല്ലാ പോസ്റ്റ്കുറഞ്ഞ പ്രായം: 21 വയസ്സ്
പരമാവധി പ്രായം: 50 വയസ്സ്

ശമ്പളം:

Rs.18,000 – 47,600/-
തിരഞ്ഞെടുക്കൽ രീതി:

എഴുത്തു പരീക്ഷ
സ്കിൽ / ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ്
അഭിമുഖം
അപേക്ഷാ ഫീസ്:

UR/OBC ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ: Rs.500/-
SC/ST അപേക്ഷകർ: 300/- രൂപ
എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം:

എന്ന സൈനിക് സ്കൂളിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക www.sanikschoolmainpuri.com
ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
അപേക്ഷാ ഫോം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പൂരിപ്പിക്കുക
അപേക്ഷകർ ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും സഹിതം അയക്കണം .
തപാൽ വിലാസം:

പ്രിൻസിപ്പൽ, സൈനിക് സ്കൂൾ, അമരാവതിനഗർ, പിൻ- 642102, ഉദുമൽപേട്ട് താലൂക്ക്, തിരുപ്പൂർ ജില്ല (തമിഴ്നാട്).
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട തീയതികൾ:

അപേക്ഷകൾ അയയ്‌ക്കുന്ന ആരംഭ തീയതി: 21.03.2022അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: 30.04.2022

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ: